هر کلاس در سیستم آموزشی آکادمی دیلماج دارای یک کد منحصر بفرد است. این کد یک عدد میباشد. کلیه امور آموزشی از ثبت نام اولیه تا ثبت نمرات آزمونها بر اساس کد کلاس ها در سیستم قابل ثبت و مشاهده می‌باشد. بعد از تعیین سطح اولیه زبان آموز، ثبت نام نهایی وی در کد کلاس مربوطه انجام خواهد شد و شماره کد کلاس، همان شماره گروه درسی است که در پیامرسان پنل کاربری مشاهده میکند.

dilmaj_admin