بخش حضوری:

شنبه تا پنجشنبه – از ساعت 17:30 تا 20:30

پاسخگویی:

شنبه تا پنجشنبه – از ساعت 10:00 تا 20:30

بجز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی

dilmaj_admin