فقط عکس 3 در 4 زبان آموز، با کیفیت مناسب و بدون حاشیه های اضافی مورد تایید است. نمونه عکس تایید شده یکی از زبان آموزان:

اگر شرایط بالا رعایت نشده باشد تصویر مورد نظر شما تایید نخواهد شد.

dilmaj_admin