در 2 هفته پایانی هر ترم، نظرسنجی مربوط به مدرس کلاس شما در پنل کاربری فعال میشود و شما میتوانید با امتیازاتی که به هر سوال میدهید نظر خود را در مورد مدرس مربوطه ثبت و ارسال نمایید.

dilmaj_admin