تقویم آموزشی اطلاعات دقیق یک سال آکادمی را در مورد تاریخ های پیش ثبت نام هر ترم، تاریخ شروع هر ترم، تاریخ دقیق امتحانات میان ترم و پایان ترم، روزهای تعطیل و… به شما نمایش می‌دهد.

توجه داشته باشید که با وجود تقویم آموزشی شما می‌توانید برای یک سال خود برنامه ریزی دقیق آموزشی داشته باشید. (دریافت تقویم آموزشی از اینجا)

dilmaj_admin