بعد از تعیین سطح، اطلاعات شما توسط مسئول ثبت نام وارد سیستم خواهد شد. از این لحظه به بعد شما میتوانید با وارد کردن کد ملی زبان آموز (بدون خط تیره و خط فاصله) هم در قسمت کد ملی و هم در قسمت رمز ورود، وارد پنل کاربری خود شوید. در صورت تمایل میتوانید پس از ورود به پنل رمز خود را تغییر دهید. (مطالعه دقیق آیین نامه قبل از هر کاری فراموش نشود)

dilmaj_admin