خیر. طبق آیین نامه هرگونه تماس مدرس با والدین زبان آموزان و برعکس، خارج از گروه درسی، کاملا ممنوع میباشد. لذا لطفا در صورت وجود هرگونه پرسش فقط با مدیر آموزشی در واتس اپ یا پیامرسان در تماس باشید.

dilmaj_admin