بدلیل فشردگی تعداد جلسات در طول هفته و عدم وجود جای خالی برای کلاس جبرانی در اکثر موارد، احتمال برگزاری کلاس در تعطیلات رسمی، (بصورت آنلاین) با هماهنگی و اعلام قبلی وجود دارد. (احتمال تغییر ساعت برگزاری جلسات جبرانی روزهای عادی و تعطیلات وجود خواهد داشت)

dilmaj_admin