خیر. پیش ثبت نام تمامی ترم‌ها طبق تقویم آموزشی فقط در روزهای مشخص شده انجام خواهد شد.

dilmaj_admin