برگزاری آزمون میان ترم بهار 1403.

به گزارش واحد روابط عمومی آکادمی زبان دیلماج، طبق تقویم آموزشی این مجموعه، آزمون میان ترم (بهار 1403) سطوح Bright Idea ، Oxford Discover و English 900 در مجموع برای 93 نفر بصورت آنلاین در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403 با موفقیت برگزار شد.

در کارنامه نهایی هر ترم، آزمون میان ترم “Midterm” مقدار 20 نمره از 100 نمره را به خود اختصاص میدهد و زبان آموزان سطوح مربوطه با آمادگی کامل برای بدست آوردن این نمره وارد آزمون میشوند.

این آزمون بصورت آنلاین از داخل پنل کاربری زبان آموز و تشریحی، در مدت زمان 60 دقیقه برگزار میشود.

لازم بذکر است، در حال حاضر تصحیح آزمونها توسط مدرسین انجام شده و نمرات به زبان آموزان اعلام گردیده است.

آزمون نهایی ترم بهار 1403 طبق تقویم آموزشی، در تاریخ پنجشنبه 3 خرداد 1403 برگزار خواهد شد.

روابط عمومی آکادمی زبان دیلماج

dilmaj_admin