تقویم آموزشی سال 1403 دیلماج منتشر شد

تقویم آموزشی سال 1403 آکادمی زبان دیلماج منتشر شد. لازم بذکر است تمامی فعالیتهای آموزشی آکادمی (تاریخ های پیش ثبت نام هر ترم، آغاز ترم، امتحانات میان ترم و پایان ترم و ...) کاملا بر اساس همین تقویم انجام خواهد شد. مطالعه قسمت راهنمای تقویم و نکات مهم موجود در پایین تقویم الزامیست. توجه: این